Rekabetçi Sektörler Programı tanıtımında KOBİ’lerde rekabetçilik ve yenilikçilik konuları masaya yatırdı

Rekabetçi Sektörler Programı tanıtımında KOBİ’lerde rekabetçilik ve yenilikçilik konuları masaya yatırdı

Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Etkinliği kapsamında gerçekleştirilen panellerde AR-GE çalışmaları, rekabet, markalaşma, yenilikçilik ve üniversite-sanayi iş birliği gibi konular tartışıldı.

AA Ekonomi ve Finans Yayın Yönetmeni Fırat Gazel ile Gazeteci Açıl Sezen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panellerde katılımcılar projeleri hakkında bilgi verdi.

Günün ilk paneli olan “Türkiye’de Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyümeyi Başarmak” isimli oturumda, Türkiye’deki AR-GE ve yenilikçilik ile enerji ve doğal kaynaklar alanında KOBİ’lerin ihtiyaçları ve rekabet avantajları tartışıldı.

Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Hakan Akbulut, “Ankara Yenilikçi Kanser Teranostik Geliştirme Merkezi (AnkaTheraHub)”, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, “Yaşam Bilimleri KOBİ’lerinin Küresel Rekabetçiliğini Arttırmaya Yönelik AR-GE Destek Laboratuvarları”, Okan Üniversitesinden Prof. Dr. Semih Bilgen “Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu (OPINA)” ve TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsünden Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar, “Gıda Sektörü Anadolu Teknoloji Platformu Projesi (INNOFOOD)” isimli projelerini anlattı.

Panelin enerji ve Yeşil Mutabakat konulu bölümündeyse Trakya Kalkınma Ajansından Dilara Güner “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri”, Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Berat Haznedaroğlu “Biyoekonomi Odaklı Gelişim için Entegre Biyorafineri Konsepti (INDEPENDENT)” ve İzmir Kalkınma Ajansından Hülya Ulusoy Sungur, “Enerji Sektörü için Efektif ve Sürdürülebilir Dönüşümün Artırılması (BEST)” isimli projelerinden bahsetti.

KOBİ’lerin avantajları değerlendirildi

“Türkiye’de Rekabetçiliğin Artırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin Desteklenmesi” konulu panelde KOBİ’lerin rekabetçiliği dünyada hızla değişen trendler ekseninde ele alındı. Tasarım ve yenilikçilik kapasitesi açısından KOBİ’lerin avantaj ve dezavantajları değerlendirildi. Dijital yaklaşımlarla dönüşüme uğrayan “ürün”, “üretim” ve “tüketici” kavramları masaya yatırıldı.

Yaratıcı endüstrilerin Türkiye ve Avrupa’nın geleceği için önemi de oturumda tartışılan başka bir gündem maddesi oldu.

Panelde, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’nda Sedat Telçeken, İstanbul Sanayi Odası’ndan Eda Çığ Türktaş, Konya Karatay Üniversitesinden Barış Samim Nesimioğlu, Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneğinden Burak Özaydemir, ODTÜ’den Mustafa İlhan Gökler, TÜBİTAK’tan Sertaç Yerlikaya, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nden Jale Tunçel, Kadir Has Üniversitesinden Asker Kartarı ve ODTÜ’den Kürşat Çağıltay, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen projelerine ilişkin bilgi verdi.

Yeniliği artırma yolları tartışıldı

Etkinlik kapsamındaki son panelde ise daha rekabetçi olabilmek için geleneksel sektörlerde yeniliği artırabilecek konular konuşulurken, üniversite-sanayi iş birliklerinin yenilik politikalarına nasıl katkı sağlayacağı sorularına yanıt arandı.

Denizli Ticaret Odasından Akay Gündoğan, Uşak Deri (Karma) OSB’den İbrahim Karahallı, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’den Miray Karakuzu, OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden Derya Çağlar, Bursa Uludağ Üniversitesinden Mehmet Karahan, TÜBİTAK’tan Çağrı Yıldırım ve KOSGEB’den Pınar Işın yürüttükleri projeleri anlattı.

Kaynak: teknoblogu.comEkonomi